31. aug 2008

Tõelise mehe tee

TÕELISE MEHE TEE
Vaimne teejuht naiste, töö ja seksuaalse ihaga toimetulekuks

Eessõna

Sissejuhatus

I peatükk MEHEKS OLEMINE

1. Ära jää soovide täitumisele lootma

"Enamik mehi arvab ekslikult, et ühel päeval see juhtub. Nad mõtlevad: "Kui suudan piisavalt tööd teha, saan lõpuks puhata" või "Ühel päeval mu naine mõistab mind ning lõpetab näägutamise" või "Teen seda ainult praegu, et ühel päeval võiksin teha, mida hing ihkab." Mehelik on olla eksiarvamusel, et asjad lõpuks täielikult muutuvad. Ei muutu. Elu lõpuni on meie loominguliseks väljenduseks jageleda, mängelda ja armastada praeguses hetkes, endast parimat andes."

2. Ela avatud südamega ka siis, kui see teeb haiget

"Mees, keda valu kammitseb, eitab oma tõelist olemust. Täiuslik mees on ka keset suurt valu ja tuska oma tunnetes ja tegemistes vaba. Kui vaja, peab mees südant sulgemata kogema ka südamevalu. Ta peab õppima valu taöuma ning käituma ka siis oskuslikult ja armastavalt."

3. Ela nii, nagu su isa oleks surnud

"Mees peab isa armastama, ent vaba olemiseks ei saa lasta end isa ootustel ja kriitikal kammitseda."

4. Tea oma võimeid ja ära tee sohki

"Mehele on hirmude, vastupidavuse ja tegevuspiiride tunnistamine auasi. Tõsi on, et igal mehel on oma võimekuspiir, arengusuutlikkus ja saatus. Enda kohta iseendale ja teistele valetamine aga on häbiväärne. Mees ei tohiks teeselda, et teab rohkem kui tegelikult teab. Ta ei tohiks tegutseda alla oma võimete. Mida rohkem mees mängib võimete piiril, seda väärtuslikum kaaslane on ta omasuguste seas ning seda vahetum ja avatum ta on. Tegelike piiride avastamisest tähtsam on uskuda oma võimetesse ja laiskuse ning enesepettuse küüsi langemata nende järgi elada."

5. Usalda alati sisetunnet

"Mehe kodu on igas hetkes peituv igavik. Vastasel juhul ta eksib teelt, püüdes kättesaamatut ja tegeledes tühiste asjadega. Mees peab tegema kõik selleks, et mõista oma tundmusi, mis kunagi ei hääbu, ning elama elu nende järgi."

6. Ära kunagi muuda meelt, et naisele järgi anda

"Kui naine ütleb midagi, mis muudab mehe seisukohta, peab mees tegema uue otsuse sellest uuest seisukohast lähtudes. Ent ta ei tohiks kunagi reeta oma sügavamaid teadmisi ja taju ning lihtsalt naisele meele järgi olla ja temaga kaasa minna. See muudaks nii meest kui ka naist nõrgemaks. Nad hakkaksid teineteist halvustama ja kuhjuv usaldamatus koormaks nende armastust ning tegutsemisvabadust."

7. Eesmärk peab olema seatud suhetest kõrgemale

"Iga mees teab, et ükski suhe ei saa takistada tema kõrgemat elueesmärki. Kui mees seab suhted elueesmärgist kõrgemale, muutub ta nõrgaks, toob kahju kogu maailmale ega suuda olla tõeline mees oma naisele, kes jagaks talle jäägitut tähelepanu."

8. Astu oma võimete piirist üle

"Mehe areng on optimaalne, kui ta astub üle oma võimete, suutlikkuse ja hirmu piiri. Ta ei tohi olla liiga laisk ega õnnelikult turvalisuses ja mugavuses stagneeruda. Kuid ta ei tohiks minna liiga kaugele, end ilma asjata pingutada, suutmata kogetut energiana rakendada. Ta peaks oma hirmud ja mugava elu jätma seljataha sammhaaval. Pidevalt ja kõiges, mida ta teeb."

9. Tee seda armastuse nimel

"Mees peab vallutama maailma, nii nagu ta vallutab naist: mitte omakasu või naudingu, vaid armastuse, avatuse ja sügavuse nimel."

10. Tunne heameelt sõprade kriitikast

"Nii, nagu mees suudab vastu võtta teise mehe kriitikat, suudab ta vastu võtta mehelikku energiat. Kui tal pole meheliku energiaga (näiteks isaga) häid suhteid, ei oska ta mehelikku kriitikat kasutada, solvub ja asub enda kaitsma, käitudes nagu naine."

11. Kui sul pole eesmärki, leie see enda jaoks nüüd

"Pideva elueesmärgita on mees täiesti kadunud ja eksleb, sündmuste loomise asemel vaid kohandub nendega. Ilma elueelmärgita on mehe elu nõrk, impotentne. Ta võib seksi puhul muutuda impotentseks ning teha seda mehhaaniliselt või kaotada selle vastu huvi."

12. Ole valmis elus kõike muutma

"Mees peab olema valmis oma eesmärki täielikult järgima, karmaülesannet täitma või selles sulanduma ning senisest eluviisist vabanema. Ta peab suutma elada teadmatuses, mida eluga peale hakata, oodates selles eluetapis mingit visiooni või eesmärki. Tsüklid, milles tegutsemine vaheldub teadmatusega - "Mis kurat siin üldse toimub?" -, on omased mehele, kes õpib tõe otsingul oma karmat järk-järgult tundma."

13. Ära too perekonda ettekäändeks

"Kui mees ei leia tähtsaimat eesmärki või kui ta selle perekonda pidevalt ettekäändeks tuues ohverdab, hääbub sisemine jõud, kaob sügavus ning side oma olemusega. Hoolimata sellest, et nii mees kui ka naine hoolitsevad laste eest ning tegelevad majapidamistöödega, kaotab naine usu mehesse ja seksuaalse tõmbe tema vastu. Loomulikult peab mees laste kasvatamises ja majapidamistöödes osalema, ent kui ta teeb seda oma sügavaima eesmärgi arvelt, kannatavad kõik."

14. Ära uputa ennast kohustustesse

"Milline mehe eesmärk ka poleks, peab ta värskendama elu transtsendentaalset (üleloomulikku) külge ning aeg-ajalt mediteerima ja olema üksi. Mees ei tohi kunagi sukelduda pisiasjadesse, unustades, et elu tõelisus peitub praeguses hetkes. Kohustused ei muuda meest teadlikumaks ega vabamaks, kui ta hetkel olla suudab."

15. Ära looda, et naine mõistlikumaks muutub

"Naine näikse sageli proovile panevat mehe võimet vankumatult oma tõde ja eesmärki otsida. Ta testib, kas mees tunnetab vabadust ja armastuse sügavust ning usaldusväärsust. Naine kaebleb, esitab väljakutseid, muudab meelt, on kahtlustav, juhib teda kõrvale, töötab varjatult või avatult tema eesmärgile vastu. Mees ei tohiks kunagi arvata, et naine sellised katsed lõpuks lõpetab ning elu kergemaks muutub. Ta peaks hoopis tänulik olema - selle kaudu tunnetab naine mehe tugevust, terviklikkust ja avatust. Naine januneb sügavama tõe ja armastuse järele. Mehe arenedes hakkab naine teda üha enam proovile panema."

II peatükk SUHTED NAISTEGA

16. Naised ei valeta

Sõnapidamine on mehelik joon nii meeste kui ka naiste puhul. Olemuselt naiselik inimene ei pruugi sõna pidada, ent samal ajal ta otseselt ka ei valeta. Naiselikus tegelikkuses saavad emotsioonid ja tujud sõnadest ning faktidest võitu. Kui naine ütleb "Ma vihkan sind!" või "Ma ei koli iial Texasesse" või "Ma ei taha kinno minna", väljendab ta mööduvat tunnetepuhangut, mitte sündmustest ja kogemustest lähtuvat seisukohta. Mees mõtleb seda, mida ütleb. Mehe sõna on au sees. Naine ütleb, mida tunneb. Naine väljendab sõnades vahetuid tundeid.

17. Kiida naist

Mehed arenevad väljakutsete, naised aga kiituse kaudu. Mees peab avaldama naisele tunnustust varjamatult ja tundeliselt. Kiida teda sundimatult.

18. Talumisest sallimatuseni

Kui mees kardab, on nõrk ega oska naise tujusid ja proovilepanekuid armastuseks muuta, hakkab ta tõrkuma ja pettub naises. Ta soovib, et läbisaamine naisega oleks lihtsam. Naine üksi pole süüdi selles, et ta on õel ja hädaldav. Selles peegeldub vallutava armastuse puudumine. Alla andnud ja naise enesehävituslikke tujusid taluv mees on nõrk. Ta käitub nii, nagu tahaks naiste ja maailma eest pakku minna, mitte naist ja maailma armastusega teenida. Mees ei tohiks naise õelust ja hädaldamist taluda, vaid peaks tema teenimiseks ja armastamiseks mängu panema kõik oskused. Kui naine ka siis armastuses ei avane, võib mees suhte lõpetada viha või vastumeelsust tundmata, sest ta on andnud kõik endast oleneva.

19. Ära analüüsi naist

Naiselikud tujud ja seisukohad vahelduvad nagu ilm. Need muutuvad pidevalt, nagu hea ilm vaheldub rajuga, ja neil pole ühtset allikat. Neid ei saa analüüsida. "Probleemi" põhjuse leidmisel ei saa juhinduda põhjuse-tagajärje seosest, sest see lihtsalt puudub. Probleemi pole, on ainult torm, tuuleiil, ootamatu ilmamuutus. Tormid algavad armastuse madal- või kõrgseisust. Kui naine tunneb sügavat armastust, võib ta tunda rõõmu igast asjast.

20. Ära looda, et naine ise oma emotsionaalse probleemi lahendab

Tundeid analüüsides või neid parandada püüdes eitaks naine puhta ookeanilaadse energiana liikuvat naiselikkust. Ta võib õppida allutama tuju jumala tahtele, õppida avama suletud südant, olema rahulik ning usaldama armastust, ent probleemi analüüsides ei paranda ta midagi.

21. Lase naisel end välja elada - teatud piirini

Kui naisel on emotsionaalsed pinged, tahab mees teda rahustada ja asja arutada või kodust jalga lasta ning naasta, kui naine on rahunenud. Täiuslik mees vallutab naise tujude vankumatu armastuse ja kõikumatu teadlikkusega. Kui naine ka pärast seda keeldub elama täiuslikumat, armastusest tulvil elu, laseb mees tal minna.

22. Ära sunni naist otsustama

Oodates, et naine otsustab ja vastutab tagajärgede eest ise, kaotab mees vastutustunde. Nii hoiab ta tagasi oma mehelikku annet. See sunnib naist muutuma mehelikumaks. Mõnele naisele meeldib otsuseid langetades ja neid järgides rakendada oma mehelikke andeid. Kui mees aga ütleb lahti vastutusest jagada naisega mehelikku selgust ja otsustavust, muutub naine jäädavalt teravaks, nurgeliseks ja lakkab mehe armastusse uskumast. Ta ei alistu mehe armastusele ega usalda enam tema mehelikke võimeid. Siis on naine endale ise mehe eest.

III peatükk POLAARSUS JA ENERGIA

23. Paratamatu naiselik veetlus

24. Vali naine, kelle vastandlikkus sind täiendab

25. Tea, mida naine võib sulle anda

26. Tahad rohkem kui üht naist

27. Noore naise eriline energia

28. Igal naisel on tervendav või ärritav soojus

IV peatükk MIDA NAISED TEGELIKULT TAHAVAD?

29. Vali naine, kes on sinu juba valinud

30. Naine ei avalda oma soove otse

31. Naine hädaldab põhjuseta

32. Tegelikult ei taha ta olla tähtsaim

33. Sinu laitmatu minevik pole naisele tähtis

34. Naist rahustab sinu sihikindlus

V peatükk SINU TUMEDAM, VARJATUD POOL

35. Sinu alatised vabaduseotsingud

36. Sinu varjatud ihad

37. Naine tahab näha sinus tapjat

38. Naise energiale pead vastama teadlikult

VI peatükk NAISELIK VEETLUS

39. Naiselikkust on külluses

40. Vanemate naiste võlukunst

41. Muuda iha kingituseks

42. Ära suru iga alla ega lase sellel depolariseeruda

43. Kasuta naise veetlust, et minna näilisusest sügavamale

VII peatükk KEHALINE TREENING

44. Seemnepurse peab olema pöörduv või teadlik

45. Hinga täiel rinnal

46. Purska seeme läbi selgroo

VIII peatükk MEHE JA NAISE SUHTE JOOGA

47. Arvesta esmase asümmeetriaga

48. Suhte arengu eest vastutad sina

49. Harjuta ja arene

50. Taasta oma eesmärk üksi või koos sõpradega

51. Harjuta eneseunustust

Autorist

15. okt 2006

HATHA-JOOGA


Mis on Hatha-jooga


Kuidas joogi hoolitseb oma füüsilise keha eest


Jumaliku ehitaja töö


Meie sõber elujõud

Keha kui laboratoorium

Elufluiid

Keha prügipõletusahi

Toitumine

Nälg ja söögiisu

Prana saamine toidust


Toidust


Organismi veevarustussüsteem


Inimorganismi jäätmekäitlussüsteem


Joogide hingamine

Ülemine hingamine; Keskmine hingamine; Alumine hingamine

Joogide täishingamine


Õige hingamise mõju


Hingamisharjutused


Joogide puhastav hingamine; Hingamine närvide tugevdamiseks; Harjutused hääle tugevdamiseks

Suu kaudu ja nina kaudu hingamine


Keha "tillukesed elud"


Tahtele mittealluvate lihaste ja elundite allutamine tahtele


Pranaenergia


Prana kogumise harjutused


Vereringe muutmine; Organismi laadimine pranaga; Ajutegevuse ergutamine; Joogide suur psüühiline hingamine

Teadus lõdvestumisest


Lihaste pingest vabastamise reeglid


Mõned "vabastavad harjutused"; Venitamine; Harjutus teadvuse lõdvestamiseks; Minutiline puhkus

Joogide füüsilised harjutused ja nende kasutamine


Joogide füüsilised harjutused


Joogide suplemine


Joogide hommikune pesemine

Päikese energia


Värske õhk


Uni kui jõu taastaja


Suguelu tervishoid


Hingeline häälestumine


Hatja-jooga harjutused huvilistele, kes soovivad nendega tõsisemalt tutvuda


Treeningurežiimid

2. apr 2006

Hiina tervishoiu saladused


Sissejuhatus

1. peatükk Ajalooline ülevaade hiina looduslikust tervishoiust

2. peatükk Hiina loodusliku tervishoiu filosoofia

Ying ja yang; Qi-energia; Kolm aaret; Põhjus ja tagajärg; Viis elementi

3. peatükk Tervisliku toitumise saladused

Suhkur; Rasv; Kuidas me sööme; Valk; Kolesterool; Kiudained; Sool; Toiduenergiad; Kofeiin; Tee; Suitsetamine; Alkohol; Vesi; Kvantiteet; Ensüümid; Tunded; Toitumisalased käsud; Toitumisalased keelud

4. peatükk Tervisliku une ja puhkuse saladused

5. peatükk Kehalise hügieeni saladused

6. peatükk Vaimse hügieeni saladused

7. peatükk Kehalise aktiivsuse saladused

8. peatükk Reguleeritud seksi saladused

9. peatükk Keskkonnahügieeni saladused

Kemikaalid; Radiatsioon; Õhusaaste; Mürasaaste; Veesaaste; Mida teie saate teha

10. peatükk Looduse võimsad tervendajad

Ananass; Apelsinid; Austrid; Banaan; Danseng; Datlid; Dong quai; Ginko (hõlmikpuu); Heshouwu (Fo-ti); Hiina jamss; Hiina murulauk; Hiina taralõng; Hikkoripähklid; Ingver; Jamss; Kaerajahu; Kalaliim; Kalaõli; Kartulid; Karusmari; Karvane hirvesarv; Kastanid; Kirss; Koger; Krevett; Küüslauk; Lootosejuur; Lootoseseemned; Maapähklid (arahhis); Madu; Mesi; Munad; Oliivid ja oliivõli; Paprikad; Part; Pirnid; Platsenta; Porgand; Punane vein; Põisadru; Reishi seen; Rõikad; Seaveri; Seened; Seesamiseemned ja -õli; Sibul; Sidrunid; Sipelgad; Sojaoad; Sool; Spargelkapsas; Spinat; Suhkruroog; Ženšenn; Tee; Tomatid; Trepang (söödav meripura); Tuvi; Täisteranisu ja terad; Varblane; Vesi; Viinamarjad; Õun; Äädikas

11. peatükk Seksuaalvitaalsuse saladused

Hõõru kõhtu; Hõõru pihta; Raputa teavasammast; Hõõru kaela; Pigista hambad kokku; Tõmba varbad konksu; Tõmba kokku pärakulihased; Masseeri jalataldu; Sikuta kõrvu; Suru akupunkte; Vaata hommikupäikesesse

12. peatükk Noorenemise ja pikaealisuse saladused

13. peatükk Tee surematusele

14. peatükk Erilised lahendused erilistele probleemidele

Aids; Akne; Alkoholism; Allergiad; Alzheimeri haigus; Aneemia; Artriit (liigesepõletik); Astma; Bronhiit; Depressioon; Diabeet ehk suhkrutõbi; Eesnäärmehaigused; Enneaegne vananemine; Gripp; Haavandid; Halb hingeõhk (halitoos); Hambahaigused; Hemipleegia; Hemorroidid; Hääle kähedus; Hüpertensioon (kõrge vererõhk); Igemepõletik; Iiveldus; Impotentsus; Insult (rabandus); Isukaotus; Juuksehaigused; Kanapimedus; Katarakt ehk läätskae; Kopsupõletik; Kroonilise väsimuse sündroom; Kuulmislangus; Kõhuhaigused; Kõhukinnisus; Kõhulahtisus; Kõrvetised; Köha; Luksumine; Lühinägelikkus (müoopia); Maksahaigus; Menopaus; Menstruatsioonihäired; Mürgistus; Nahavähk; Neerukivid; Neerupõletik (nefriit); Neurasteenia; Ninaverejooks; Oksendamine; Osteoporoos; Parkinsoni tõbi; Peavalu; Pidamatus; Pinin kõrvades (tinnitus); Podagra; Rasedusaegseid haigusi; Rasvumine; Rinnavähk; Sapikivid; Seedimatus; Seksuaalhäired; Silmapinge; Sinusiit; Stenokardia; Suur kolesteroolisisaldus; Südamehaigused; Tavaline nohu; Unetus; Urineerimisprobleemid; Vaginiit; Viljatus; Vähk; Ärritatud soolte sündroom; Öine seemnepurse

Epiloog

Lisa 1 Qigong: hiina hingamistreening

Qi-energia; Tervise edendaja ja enesetervendaja; Vahend meditsiiniliseks diagnoosimiseks; Teiste ravitseja; Qigong'i asendid; Qigong'i juhtprintsiibid; Soovitused qigong'i treenimiseks; Hingamise kunst; Mediteerimise kunst; Võimalikud kõrvalmõjud ja nende lahendused

Lisa 2 Liikuv qigong

Käed tõusevad ja langevad; Rinnakorvi laiendamine ja kokkusurumine; Keha ja käed tõusevad ja langevad

Lisa 3 Heli-qigong

Kuidas helisid tekitada; Tervendavad helid

Lisa 4 Dharma hommikuvõimlemine

Äratarvitatud õhu asendamine värske õhuga; Piha harjutused; Jalaharjutus; Kehapöörded; Kõikehõlmav harjutus; Vintsi keerates; Üldised soovitused

Lisa 5 Dharma seesmised harjutused

Hõõruge pead ja nägu; Hõõruge ninaselga; Hõõruge kaela; Hõõruge peanahka; Lööge taevatrummi; Hõõruge rinda; Hõõruge kõhtu; Hõõruge pihta; Raputage taevasammast; Hõõruge käsivarsi; Pigistage hambaid kokku; Masseerige jalataldu; Hõõruge jalgu; Tehke silmaringe; Painutage keha ja haarake varvastest

Lisa 6 Yijinjing

Suruge käed rusikasse; Suruge peopesi allapoole; Raskuse hoidmine väljasirutatud kätel; Peopesade väljasirutamine; Taeva toestamine; Sirutatud kätega üles ja alla; Painutamine ja sirgeks ajamine; Kehakeeramine

Lisa 7 Akupressuur

Akupunktide asukoha määramine; Kuidas akupressuuri teha; Akupunktide nimekiri

Sõnaseletusi